Hudební nástroj byl v roce 1801 instalován v Krouně mistrem varhanářem Karlem Horákem z Kutné Hory. Za samostatnou movitou kulturní památku byl prohlášen v roce 2003. V letošním roce se farnost zaměřila na neuspokojivý stav varhan.

Pardubický kraj poskytl pro letošek na tuto práci dotaci ve výši 30 tisíc korun. Významně přispěla také obec a s obdivuhodnou odezvou se setkala především sbírka farníků, která zatím vynesla už více než 250 tisíc korun.

Ze vzácných varhan zmizí dřevokazný hmyz

„Příspěvek občanů je opravdu mimořádný, poděkování si ale zaslouží i všichni ostatní, kteří na restauraci varhan rovněž přispěli. Tempo získávání prostředků i samotná získaná částka nakonec rozhodnou o tom, jak dlouho oprava potrvá. Co se týká celkových nákladů, odhadujeme, že oprava varhan přijde na zhruba 750 až 800 tisíc korun,“ uvedla kronikářka obce Hana Moravcová.

Restaurátor Karel Ungr teď začal čištěním povrchů rubové i lícové strany skříně. Boční pozlacené řezby demontoval a odvezl do dílny, kde budou ošetřeny ponorem do roztoku proti působení dřevokazného hmyzu. Stejně bude poté ošetřen i samotný korpus skříně. Pak dojde k vyspravení prasklin v bočních stranách skříně a budou provedeny sondy do barevných a zlacených vrstev. „Věřme, že tyto první krůčky, jež se udělaly pro záchranu historického nástroje, budou úspěšně pokračovat,“ přeje si kronikářka Moravcová. (man, hm)