Turistů, cyklistů i rekreačních běžců ale přibývá také v dalších lesních porostech spravovaných společností Městské lesy Chrudim, byť jde v první řadě o porosty určené k hospodářskému využití. Příkladem jsou lesy u Rtenína a u obce Pohled, kde teď město prostřednictvím své obchodní společnosti investovalo téměř tři miliony korun na rekonstrukce více než dvou kilometrů lesních cest. Šlo o druhou etapu, v té první tu byl před dvěma lety zhruba polovičním nákladem opraven více než kilometr jiných cest. „Také tato oblast je turisty dost navštěvována, dokonce tudy prochází červeně značená turistická trasa," připomněl ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Na zrekonstruované lesní cesty se teď s o to větší chutí vydávají také cyklisté, rekreační běžci nebo vyznavači nordic walking, tedy dynamické severské chůze s holemi. Cesty, jež byly předtím bez škarp, propustků a zvodní, se po rekonstrukci proměnily ve zpevněné hlinito-kamenité komunikace, doplněné ještě o příčné a podélné odvodnění. To vše samozřejmě usnadňuje i hospodářské využívání lesa spojené s pohybem lesních traktorů a dalších mechanismů.

Letos uskutečněné opravy cest u Pohledu a Rtenína ale nebyly opravami posledními. „V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na poslední etapu, během které by měl být celý okruh lesních cest na Pohledu a ve Rteníně dokončen," doplnil chrudimský starosta Petr Řezníček.

Celkem tak bude ve zmíněné oblasti upraveno 5302 metrů cest.