Začátek závodu je v 13.50 hodin na území NKP Ležáky, předpokládaný konec v 16.30 hod. v obci Louka. Slavnostního vyhlášení výsledků Memoriálu se zúčastní známý herec Stanislav Zindulka, který závodníkům předá diplomy a věcné ceny. Po skončení se účastníci odeberou k pomníku Karla Kněze u Vrbatova Kostelce, kde vítězné družstvo vsadí lípu, symbol české státnosti a následně se zde od 17.00 hodin uskuteční pietní vzpomínka.

Nedělní vzpomínka

Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury ČR, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Miřeticích, ČSBS a ČsOL, pořádá dne 22. 6. 2014 „Pietní vzpomínku k 72. výročí vypálení osady Ležáky".

O Ležáky a jejich tragický osud se v posledních letech opět zvedá zájem veřejnosti a tak i letos očekáváme velkou účast na pietní vzpomínce. Nedílnou součástí pietní vzpomínky je 4. ročník Memoriálu Karla Kněze v orientačním závodu pro mládež, který se uskuteční dnes odpoledne v Ležákách, po trase naučné stezky, a 23. června pochod „Oheň (bez) naděje" z Ležáků do Pardubic, kde se v 15:00 hodin účastníci pokloní památce zastřelených občanů Pardubicka na Zámečku.

Program memoriálu Karla Kněze

10:00 Prohlídka výstavy „ Vzpomínky na Karla Kněze II."

Minigalerie NKP Ležáky

10:00 Prohlídka exponátů z domácnosti Karla Kněze

Muzeum NKP Ležáky

10:00 12:00 Ukázka historické bojové techniky a zbraní spojená s ukázkou práce policejních psovodů v Ležákách

12:00 13:00 Ukázka výcviku parašutistů spojená se seskokem

13:00 13:45 Prezentace zúčastněných družstev

13:50 Zahájení branného závodu

14:00 Start prvního družstva z pietního území NKP Ležáky

15:00 16:00 Ukázka hasičské a policejní techniky v Louce u Vrbatova Kostelce

16:00 16:30 Vyhlášení výsledků branného závodu v Louce

17:00 Pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze

Program pietního aktu 22. června

8:30 9:15 Celebrovaná mše P. Jiřím Hebltem u muzea

9:15 9:35 Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v muzeu

9:45 9:55 Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem

9:55 10:00 Odchod s věnci k pomníku „Kniha obětí" u lomu

10:00 10:40 Kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí"

10:40 10:42 Státní hymna pěvecký sbor ZUŠ Hořice

10:43 10:50 Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků

10:50 10:55 Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice

10:55 11:00 Hlavní projev prezidenta republiky Miloše Zemana

11:05 11:10 Zdravice předsedy ČsOL Pavla Budinského a generála Jaroslava Klemeše

11:10 11:15 Závěrečné slovo předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky

11:15 11:20 Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Hořice

11:20 11:25 Zapálení Ohně (bez) naděje

11:25 11:30 Seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly

11:30 11:35 Poděkování účastníkům moderátorkou a rozloučení