Nový pohled

Jejich tým dlouho mapoval současný stav města a soustředil se v návrhu koncepce na tři důležité styčné body, tedy náměstí, kostel a zřícenina hradu Košumberku. Koncepce řeší možný další architektonický vývoj, například lepší vjezd a výjezd do a z náměstí, lepší horizontální vjem.

Jak se účastníci besedy dozvěděli, architekti řeší mimo jiné nejproblémovější vjezd do města od západní strany. Zeleň, která brání odkrytí turisticky atraktivního horizontu, doporučují přesunout jinam. Zásadní však je, aby se ve městě, kde se pohybují klienti Hamzovy léčebny na Košumberku, došlo k takovým úpravám vozovek a částí, aby jejich pohyb na vozíčku či s jakoukoliv podpěrou byl bezproblémový.

Hlavně silnice

Hlavním tématem je silnice na náměstí, kterou chtějí architekti řešit tak, aby náměstí mělo lepší tvář a silnice jednodušší svedení dopravy. Vytvořil by se potom lepší prostor pro parkování a hlavně k pořádání větších veřejných a atraktivních akcí. Jak správně poznamenal starosta města Radek Zeman, koncepce řeší i současné dramatické přecházení maminek s kočárky právě na náměstí. Klíčové bylo pro mladé architekty nejen zprůchodnění k obchodnímu domu, ale i k návsi, kde je stále velký dopravní ruch a značný pohyb dětí.

Konečná u léčebny

Koncepce, která bude předmětem dalších veřejných jednání s občany, řeší také zklidnění Žižkovy ulice novou skladbou žulových kostkových prvků, park v Chlumu. Největší zásah je však u vstupu do léčebny, Andělská cesta je chápána lázeňsky jako promenáda. Návštěvníci Luže a zejména léčebny určitě přivítají autobusovou konečnou stanici přímo u »Hamzovky«. Vzniknout by měl také okruh městskou částí, vhodný například pro pěší, cyklisty a rozšířit by se měl i sportovní areál.

Město jde do toho

„Dokončili jsme návrhem představené koncepce první etapu a nyní budeme muset komunikovat sami,“ řekl při besedě starosta Radek Zeman. Je si vědom, že pokud to městu opravdu přinese nejen zatraktivnění, ale i vylepšení života lidí, je nutné jít do toho. Podle Johany Jiráskové z místního Rodinného centra jsou v koncepci ještě problematická místa, která se určitě ještě budou řešit, například v místě poutního prostoru, resp. místního placu. Diskutující zajímal i možný obchvat města, který koncepce neřeší a nákladní auta ztěžují život lidem ve středu města. Shoda byla v tom, že je nutné pojmenovat příčiny problémů a postupně je do návrhu dopracovat.

Jiří Černý