„Prvek je vytvořen ze dřeva, aby ladil s přírodním prostředím parku. Je určený především starším dětem a byl financovaný z projektu švýcarsko – české spolupráce. Jeho pořízení a umístění se celkem dvakrát projednávalo i se zástupci veřejnosti," připomněla koordinátorka projektu Zdravé město Šárka Trunečková. „V této lokalitě uvažujeme také o zřízení dětského hřiště pro zhruba tříleté děti. Uvedené hřiště by mělo později vzniknout v prostoru za stávajícím dopravním hřištěm. Také tento záměr bude ještě projednán s chrudimskou veřejností," ujistila Šárka Trunečková.