Bylo zjištěno, že stávající podloží neobsahuje dostatečné množství vhodného materiálu, bylo proto nutné přistoupit i k dodatečným navážkám štěrku a kamení. Změna tak přinesla i zvýšený pohyb mechanizace, kvůli kterému by měli všichni návštěvníci lesa zachovávat při svém pohybu terénem maximální opatrnost.