Čtyři tisíciletí

Záchranný výzkum na okraji Mikulovic vede archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Radko Sedláček. Za dva roky práce zjistil, že tato lokalita byla trvale osídlena od mladší doby kamenné až po Germány v pátém století našeho letopočtu. Zatímco na jaře čekalo na odborníky překvapení v podobě nálezu staré římské keramiky, minulý týden šlo o kostrový hrob, ve východních Čechách první svého druhu. V zemi, zhruba padesát metrů mimo od hlavního pohřebiště, ležely ostatky dospělého muže. Pohřben byl přibližně 1900 let před Kristem.

„Je to lidský skelet, který byl uložen do sídlištní jámy. S tímto jevem se v této kultuře v této době setkáváme celkem často, zajímavý je tím, že byl zatížen dvěma velkými kameny, což samozřejmě dává možnost různých výkladů,“ říká Radko Sedláček. „Jedna z možností je taková populární a spíše fantastická, že se jedná o tzv. vampýrský pohřeb, kdy se v různých obdobích pravěku setkáváme se zvláštně upravenými pohřby. Jsou to určité anomálie z běžného pohřebního ritu. Tyto kostry bývají zatíženy kameny, případně mohou být přibity kůlem k zemi. Je to jev, na který narážíme v mnoha obdobích pravěku, většinou to bývá vykládáno tak, že jedinec se za svého života nějakým způsobem odlišoval od běžného průměru tehdejší populace.“ Podle Sedláčka mohl například mít nějakou chorobu či byl stižen tělesným nebo psychickým postižením. Z tohoto důvodu se ho současníci nějakým způsobem obávali buď již za života, nebo se alespoň báli toho, aby se nevracel ze světa mrtvých do světa živých. „Tím si pojišťovali to, aby z hrobu nevstal a nemohl je obtěžovat při jejich životních aktivitách. To je takový populárnější výklad,“ říká archeolog, který má pro nález skrčence zakrytého kameny jiné vysvětlení.

„Myslím si, že se jedná spíše o zvláštní jev v tom smyslu, že je to první – alespoň mně známý – nález z této doby v tomto regionu, kdy je skrčenec skutečně zatížen kameny. Jinak se s tím setkáváme u této kultury v jiných oblastech. Ve východních Čechách je to první doložený nález, takže spíše než o nějakého vampýra se jedná o vliv jiné oblasti do východočeského prostoru. Narážím tím třeba právě na středočeskou oblast, kde kamenný zával je poměrně častý a nacházíme obdobné případy. Můžeme říci, že se v této době ve středních Čechách vyskytuje naprosto masově na pohřebištích.“