Nezaháleli například v ZŠ Miřetice, kde podle starosty obce Jaroslava Choury mají vše již hotovo. Náhrada uhelného zdroje tepla za plynové kotle, zateplení obvodových stěn a střešní konstrukce, výměna oken a instalace termoregulačních hlavic to vše přišlo na zhruba 4,2 milionu korun.

Výše celkové podpory z prostředků Fondu soudržnosti a ze SFŽP činila zhruba čtyři miliony korun. První práce na projektu byly zahájeny již v uplynulém roce.