„Roční miřetický rozpočet dosahuje přibližně 11 milionů korun a je třeba z něj zaplatit veškerý provoz obce. To znamená, že bychom si museli peníze vypůjčit a zadlužit tak naši obecní pokladnu na mnoho a mnoho let let dopředu," konstatoval miřetický starosta Jaroslav Chour.

Záměr vybudovat kanalizaci v Miřeticích nadále trvá, neboť nyní tu jsou v provozu jen dešťové stoky napojené na přepadové jímky. Podle starosty ale bude nutné počkat, zda se v budoucnosti neobjeví možnost získání nějaké velkorysejší dotace, jež by pokryla větší podíl předpokládaných nákladů.(man)