Společnost Jan Ficek Dřevovýroba, kterou v tomto místě mnozí Chrudimáci pamatují, totiž už po řadu let působí v moderních objektech uvnitř západní průmyslové zóny a opuštěný areál bývalého mlýna pod chrudimskou ulicí Na Kopanici nepotřebuje. Na ploše někdejší dřevovýroby teď počítá nejznámější chrudimský soukromý investor Milan Kušta s výstavbou bytových domů.

Souhlas rady města s bouráním soukromého majetku byl potřeba kvůli tomu, že náhon protékající starým areálem je kulturní památkou a v místě se nacházejí rovněž městské komunikace. „Souhlas města proto obsahuje podrobnější podmínky, za jakých je možné zamýšlené bourání uskutečnit," vysvětlil chrudimský místostarosta Jan Čechlovský.

POČET AUT STOUPNE
Podle platného územního plánu nestojí výstavbě bytových objektů v uvedeném místě nic v cestě. Starosta města Petr Řezníček i místostarosta Jaroslav Trávníček se nicméně obávají možného zvýšení dopravního zatížení v této části města.

„Bude to dopravní průšvih," předznamenal starosta Řezníček a s ohledem i na tento záměr připomněl nutnost výstavby silničního sjezdu z horní části ulice Dr. Milady Horákové. Ten by měl v budoucnosti ulevit rovněž ulici Na Ostrově, jíž v současnosti projíždějí nejen auta mířící pod Kopanici, ale také mnohá vozidla směřující k městským sportovištím.

PROZATÍM S OTAZNÍKEM
Nyní nelze odhadnout, kolik lidí nakonec najde v oblasti pod Kopanicí svůj nový domov, protože to neví ani investor Milan Kušta. „Nechci si vymýšlet nějaká čísla. Pracuje se na přípravě projektu, ale na jeho přesnou podobu je v tuto chvíli brzy. Víc budu vědět tak za tři nebo čtyři měsíce," vysvětlil Milan Kušta.