Ačkoliv se jedná o dílo za řádově desítky milionů korun, mezi cenově nejvýhodnější nabídkou a druhou nabídkou v pořadí je rozdíl jen přibližně ve výši 16,5 tisíce korun.

O vybudování splaškové kanalizace by se měla postarat „Společnost sdružení Trpišov", kterou tvoří spojenectví firem Merit Bau CZ a VCES. Uvedené sdružení přišlo s nabídkovou cenou 34.981.798,48 Kč, zatímco společnost Zepris, která se umístila jako druhá v pořadí, nabídla, že splaškovou kanalizaci vybuduje za 34.998.384,60 korun. „Pokud tedy ještě nedojde na případná odvolání, je vítěz zřejmý," poznamenal slatiňanský starosta Ivan Jeník v návaznosti na rozhodnutí rady města, která již pořadí firem schválila.

Výběrového řízení na vybudování splaškové kanalizace v Trpišově se celkem zúčastnilo devět firem, přičemž zájemce, jehož rada města vyhodnotila na posledním místě, nabídl provedení prací za rovných 42 milionů korun.