Diskuse k problémům města i komunitnímu plánu proběhla týmově v následujících tématických skupinách: veřejná správa, rozvoj města, urbanismus, zdravý životní styl, zdravotní služby, životní prostředí, vzdělávání, kultura, volný čas, sociální oblast, bydlení, zaměstnanost, sociálně – patologické jevy, doprava a podnikání. Setkání obohatila řada doprovodných akcí souvisejících s problematikou zdravého života.