Jako další hosté se zúčastnili zástupci Krajské vojenské správy Pardubice, zástupci Obce legionářské a Obce Sokolské Nasavrky. Celou akci připomněl Zdeněk Kolář. Vzpomenul i hrdinství prostých občanů, kteří se za okupace s nasazením vlastního života nezdráhali v tomto odboji pomáhat.

Slavnostní akt byl zakončen položením květin a zpěvem státní hymny. Josef Čáslavka