Do kontejnerů na bioodpad patří kompostovatelný odpad z údržby zeleně, dále kuchyňský bioodpad rostlinného původu, čajové sáčky, kávová sedlina, nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina a jejich zbytky. Stejně tak je možné do kontejneru odkládat například hlínu z květináčů nebo piliny.

Do kontejnerů na bioodpad naopak nepatří biologicky nerozložitelné odpady, směsný komunální odpad, tekuté zbytky potravin (nápojů), sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání, plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly, tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie, textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky). Do kontejnerů nepatří ani papír, noviny, uhynulá zvířata a živočišný odpad. Do kontejnerů na bioodpad zároveň nelze vhazovat zbytky v žádných obalech ani taškách.

Systém sběru bioodpadů prostřednictvím kontejnerů na bioodpad se bude dále vyvíjet s ohledem na provozní zkušenosti a potřeby města a jeho občanů. Nasavrcká radnice proto uvítá jakékoliv podněty, připomínky či návrhy pro vylepšování celého systému. (man)