Narodila se v roce 1918, do nelehké doby, ve městě Charkov na dnešní Ukrajině. Její tatínek se nesmířil s nepokoji, které působil tehdejší komunistický režim, a odstěhoval se do nově vzniklého Československa. Po pěti letech za ním přijela i Valentina s maminkou. Zpáteční cestu už nenaplánovaly, a tak zde s tatínkem zůstaly napořád. Ubytovali se společně v Neuperském dvoře v Chrudimi u rodiny Wiesnerových, svých přátel. Později se přestěhovali do vily na Palackého třídě, kde dnes sídlí Dům dětí a mládeže. Netrvalo dlouho a již dospělá Valentina vystudovala medicínu na Karlově univerzitě v Praze. Při studiu zjistila, že pediatrie je jejím životním posláním.

Vlastní děti sice nikdy neměla, o to starostlivěji ale pečovala o své dětské pacienty. Ordinovala pro ně v Chrudimi, Chrasti a Pardubicích. „Vzpomínám si na paní Nikitinovou jako na moc hodnou a láskyplnou doktorku. A taky na její hodinky na ruce. Přesně takové měl totiž i můj milovaný táta, vojenský důstojník Václav Kovanda. Jako malá dívenka jsem byla pyšná, že jsou i se stejným řemínkem,“ vzpomíná chrudimská rodačka Květa Růžičková.

Lucie Vostřelová