V objektu, který se nachází v místě pod slatiňanským pod zámkem, se na sklonku 20. století naposledy nacházela pracoviště Modely.

„Navrhoval jsem zřízení malého muzea rodu Kabeláčů, jenž tu dlouho mlynařil, alespoň v části objektu. Tuto alternativu využití mlýna opět opakuji a doporučuji rozšířit o expozici všech vodních mlýnů, protože Chrudimka a její přítoky poháněly 209 mlýnů, 90 pil, 13 olejen, 10 stupníků na tříslo a od roku 1906 první elektrárnu, jak uvádějí turistické zdroje. Přestože je objekt ve vlastnictví města již rok a stále není využit, moderní průmyslový design mlýnu obnoveného po požáru v roce 1926 jej k uvedenému záměru přímo předurčuje," domnívá se slatiňanský Milan Vorel.