„Při loňském suchu jsme zvažovali, že si necháme zavést městskou vodu do domu, všechno máme stavebně připravené. Ale když jsme se dozvěděli, že se v příštím roce opět cena zvedne, budeme raději vodou šetřit, a když nastane opravdu nouze, necháme si prohloubit studnu." řekla třicetiletá Hana z malé obce na Heřmanoměstecku.

Není sama. Několik obyvatel domů v Holíně a Kovářově už investovalo do vrtů, aby si zajistili dostatek vody, pokud v létě opět udeří sucha. V živé paměti mají totiž loňský rok, kdy se několik domácností ocitlo zcela bez vody a Státní fond hmotných rezerv musel do Holína poslal cisternu s pitnou vodou.

„Plánovali jsme zavést do Kovářova a Holína vodovod, ale tamní obyvatelé nám řekli, že si vystačí s vlastní studnou. Nyní se na sucha zabezpečují po svém. Jiní zatím vyčkávají," říká bojanovský starosta Milan Michálek, pod nějž tyto obce spadají.

Žádné velké přípravy nezaznamenal ani krounský starosta Petr Schmied, ačkoliv i zde se lidé potýkali s nedostatkem vody. „Myslím si, že to hodně závisí na financích," říká starosta.

Například zavedení obecního vodovodu do místní části Františky by bylo velmi neefektivní, neboť se tato místní část sestává z několika domků roztroušených na velké ploše.

Velkou pozornost nyní vedení Krouny věnuje výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod. „Až se dostaneme z finančních problémů po výstavbě kanalizace, tak bychom uvažovali o provedení vrtu na Rychnově," dodává starosta Schmied.