Myslivci z Ronova uspořádali uplynulou sobotu zkoušky vloh ohařů a malých plemen. Předseda kynologické komise Českomoravské myslivecké jednoty okresního mysliveckého spolku v Chrudimi Branko Danilovský přivítal účastníky i příznivce kynologie a krátce připomněl význam zkoušek zejména pro velká plemena, pro která jsou průpravou na zkoušky O pohár hejtmana Pardubického kraje konané za dva týdny.

Pro zdárné zvládnutí zkoušek odbornosti vůdců a jejich svěřenců byly vytipovány tři lokality v blízkosti Ronova. První skupina směřovala do polního prostoru zvaném Za silem mezi Ronovem a Bousovem. Druhá skupina prováděla zkoušky v prostoru za Bousovským hřbitovem a třetí skupina působila v lokalitě katastru Lipovec-Lovčice. Všechny skupiny doprovázela početná korona příznivců kynologie.

Výsledky zkoušek najdete ZDE.