V obnovené tradici poutích bohoslužeb se zde kolem svátku Narození Panny Marie scházejí už řadu let. Samotné Mariino narození sice v Bibli nenalezneme, přirozeným úsudkem jej však můžeme předpokládat. Hned na začátku bohoslužby P. Jäger proto připomněl, že škála různých církevních svátků Panny Marie v principu zrcadlí jednotlivá životní dramata člověka, jemuž setkání s Ježíšem změnilo život.

„ Pokud hovoříme o jejím narození, mějme na mysli své vlastní narození." dodal. V biblickém kázání pak rozvedl myšlenku jednoho z křesťanských autorů Bible. Své evangelium pojal jako vyprávění o těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista, a jejich rozhodnutí pro víru proto nahlížel jako příběh zrození nového člověka.

Po mši sv. bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení v podobě obložených chlebíčků, jednohubek, i pouťových perníčků. Lidé, kteří přijeli z různých míst, tak měli možnost si i společně popovídat a drobně se pouťově poveselit. Zdeněk Sasín ml.