„V minulém roce byla teprve upřesněna rozloha, předmět ochrany a hranice přírodní rezervace, která byla vyhlášena již v roce 1933. Správa CHKO tedy připravila její přehlášení,“ říká František Bárta, vedoucí CHKO Železné hory.

Důsledkem této změny bude rozšíření ochranného pásma lesa o padesát metrů, byl vypracován návrh rozšířených ochranných podmínek péče, který obsahuje například zákaz jízdy na kole či zákaz sběru lesních plodů bez předchozího souhlasu Správy CHKO. Rozšíří se i seznam chráněných rostlin a živočichů, mezi které bude patřit spolu s ostatními i lýkovec jedovatý, který je regionálně vzácným druhem a v rezervaci se vyskytuje pouze několika exempláři. Mezi chráněné živočichy přibude například žížala podhorská, u které je zde znám nejzápadnější výskyt v České republice.

„Všichni, kteří měli zájem, se mohli do 15. ledna k přehlášení rezervace vyjádřit,“ dodává František Bárta.

(jaz)