Cílem třetí etapy je zvýšení biodiverzity v rámci systému ploch zeleně mimo zastavěné území. Obnovené a nově vysazené aleje se nacházejí v Proseči, Miřetíně a Záboří.

Celkem je regenerováno sedm alejí o celkové délce zhruba čtyř kilometrů. V rámci projektu bylo vysazeno 356 nových stromů a ještě bude ošetřeno 67 stávajících stromů. V rámci okresu patří Proseč mezi nadprůměrně zelená města, zeleň totiž pokrývá 69 procent jeho katastrálního území.