„Josef Čechal byl renesanční člověk, který velmi ovlivnil zdejší městečko. Jezdili za ním lidé z širokého okolí. Mezi nimi například herci Radovan Lukavský a Josef Kemr. Páter Čechal měl i básnické sklony – k sedmdesátinám mu vyšla například básnická sbírka Trnutí," vzpomněl před časem na katolického kněze Jiří Černý, který v Záboří postavil a nechal vysvětit kapličku, jež má na Josefa Čechala upomínat.

Josef Čechal nahradil komunisty zatčeného správce prosečské farnosti Petra Ducháčka v roce 1956. Měl sice být prozatímním administrátorem, ale již zde zůstal. Během čtyřiceti let výrazně zvelebil prosečský kostel, nechal jej vymalovat, inicioval vybudování odvětrávacího systému kolem presbytáře a novou kanalizaci odvádějící vodu z kostela. Za jeho působení bylo do lavic uvnitř svatostánku namontováno topení. Páter Čechal také věnoval prosečské farnosti sochy sv. Anežky a Zdislavy.

Josef Čechal působil v římskokatolické farnosti až do 2. listopadu 1996, kdy náhle zemřel uprostřed dušičkové bohoslužby na prosečském hřbitově.