Dokument, naprosto zásadní pro budoucí rozvoj města, je dnes také nedílnou přílohou všech žádostí o dotace. Dalším dokumentem, který bude schválen po novém roce, je územní plán města Proseč. Tento dokument obsahuje nové rozvojové plochy pro bytovou výstavbu, průmyslový rozvoj a volnočasové aktivity s výhledem na následujících deset let.