Půjde o první etapu rekonstrukce, která se zatím bude týkat komunikace v Podměstské ulici, jinak řečeno úseku od prosečského náměstí k místní benzínové pumpě. Náklady na tuto rekonstrukci dosáhnou bezmála 20 milionů korun.

Jak upřesnil prosečský starosta Jan Macháček, rekonstrukce uvedené komunikace začne v polovině června a skončí letos v září. „S akcí budou spojena některá dopravní omezení, o kterých budeme občany včas informovat,“ ujistil starosta Proseče.

Ilustrační foto
Chrudim se postará o přívod vody k Podhůře

Investorem díla je Správa a údržba silnic (SÚS) Pardubického kraje. Jak včera sdělil ředitel této organizace Miroslav Němec, půjde o rozsáhlejší opravu. „Stav silnice byl poznamenán ukládáním inženýrských sítí. Teď lze říci, že vše, co mělo být uloženo, už je pod zemí, takže oprava má smysl,“ uvedl ředitel. „Půjde o hlubší opravu konstrukčních vrstev vozovky, spojenou se sanací různých lokálních neúnosností, ke kterým nepochybně při ukládání inženýrských sítí došlo,“ upřesňuje Miroslav Němec. SÚS Pardubického kraje se ostatně už vloni postarala nákladem čtyř milionů korun o opravy nerovností na samotném prosečském náměstí. S opravami zbývajícího úseku do Zderazi počítají silničáři v průběhu příštího roku. Peněz by na to mělo být dost.

„Pro opravy a údržbu krajských silnic jsou nyní dostupné naprosto nebývalé peníze, konkrétně lze hovořit o částce přibližně 1,2 miliardy korun, což nám umožní realizovat více než 70 staveb. Z mého pohledu to bude hospodářsky nejúspěšnější sezóna za dobu existence krajů a jejich silničních správ,“ pokračuje Miroslav Němec a vyjmenovává jednotlivé finanční zdroje. „V prvé řadě jde o 375 milionů základního příspěvku na činnost, což jsou peníze vynakládané na různé práce. Od mytí sloupků přes zametání povrchu silnic až po sekání trávy a různé drobné opravy. Pak je tu asi pět druhů dalších dotací, přičemž ta největší, od Pardubického kraje, dosahuje v letošním roce téměř tří set milionů korun. Dalšími 245 miliony se podílí Fond dopravní infrastruktury a 247 milionů korun teď činí zvláštní dotace, kterou jsme dostali na zklidnění dopravy po silnici 1/36 v úseku od dálnice až do Pardubic.“
Dostatek peněz umožní silničářům také opravy celkem 18 silničních mostů a mostků, které se nyní nacházejí v nevyhovujícím či dokonce havarijním stavu.

Ilustrační foto
Chrudimských zastupitelů bude opět sedmadvacet

Na Chrudimsku se ale například dočkají i ti řidiči, kteří byli zvyklí využívat silnici spojující konec městského obchvatu s křižovatkou u Třech Bubnů. „Tady by se mělo začít pracovat už kolem 5. června,“ přislíbil Miroslav Němec.