„Po několikaletém snažení zástupců města, spojeném s obrovskou neochotou státu podporovat odstraňování bariér na úřadech místních samospráv, se nám nakonec podařilo dotaci ve výši 900 tisíc na nový výtah získat. Přestože je dotace maximální, tvoří pouze 50 procent skutečných nákladů, zbývající prostředky musí město nalézt ve svém rozpočtu,“ uvedl starosta města Jan Macháček.

„Vzhledem k velmi pomalému tempu rozhodování státu bylo nutné, ještě před rozhodnutím hodnoticí komise Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vysoutěžit dodavatele a začít jednat s nájemníkem – Českou poštou – o částečném omezení provozu v době provádění stavebních prací. Ty by měly být zahájeny v červenci a dokončeny v září,“ doplnil prosečský starosta.

O omezení provozu pošty budou lidé včas informováni. Ke změně dojde i v provozu jednotlivých úřadů. Dočasně bude přesunut například stavební úřad, jehož zaměstnanci se na dobu tří měsíců uchýlí do zasedací místnosti využívané k jednáním zastupitelstva města, zatímco zastupitelé budou pravděpodobně rokovat v obřadní místnosti.