Obyvatele a návštěvníky Proseče by mohl již v příštím roce potěšit pohled na stovky nových stromů vysazených zde během třetí etapy regenerace městské zeleně.

Cílem projektu s podtitulem „Prosečské aleje" je vybudování nových nebo obnova stávajících alejí v Proseči i v jeho městských částech. V rámci projektu jsou řešeny čtyři kilometry alejí na celkem sedmi lokalitách, v nichž má být vysazeno 356 nových vzrostlých stromů. „Půjde třeba o třešňovou alej v Miřetíně nebo o alej se smíšenou výsadbou v Záboří Pastvisku," uvedl příklady místostarosta Proseče Miloslav Hurych.

Realizační náklady projektu jsou vyčísleny na 1,4 milionu korun. Město připravilo a podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. „Žádost již byla přijata, kontrolována po formální stránce a čeká na bodové hodnocení komisí. V případě, že nám bude přiznána dotace, dojde k realizaci projektu již v průběhu roku 2017," ujistil místostarosta.