Společnosti Skanska mělo povolení k hornické činnosti na Zárubce skončit letos, ale kvůli souhlasnému stanovisku kraje se už jen těžko dá něco zvrátit.

„Nadřazeným orgánem je ministerstvo životního prostředí. Musím to projednat se zastupiteli, ale já osobně bych se odvolal. Ono to opticky vypadá, že nám bylo v některých našich námitkách vyhověno, ale není to pravda,“ řekl starosta Prosetína Michal Vychroň.

Firma Skanska má podle stanoviska EIA vytěžit nejvíce 280 tisíc tun kamene ročně, dosud to bylo 400 tisíc. „A co když to nedodrží? Dostane od báňského úřadu pokutu deset tisíc korun. Tak to prostě chodí,“ konstatoval starosta.

Psali jsme:

Lom Zárubka
Nikoho nezajímáme, říkají lidé z okolí lomu Zárubka. Další těžbu tady nechtějí

Možnost prohloubit pátou etáž lomu přinese firmě Skanska velké množství kamene, který slouží převážně k výstavbě silnic nebo železničních staveb v Pardubickém kraji. Společnost žádala původně o prodloužení těžby o dalších dvacet let, ale ve stanovisku kraje je tato lhůta poloviční.

„Jsme si vědomi toho, že lom představuje zátěž pro okolí, hledáme proto způsoby, jak tyto vlivy co nejvíce omezit. Investovali jsme do železniční vlečky, jejíž využití roste, podstatně omezujeme pracovní dobu,“ řekl před schvalováním EIA Deníku Aleš Krupka, výkonný ředitel divize Inženýrské stavitelství, Skanska Central Europe.

„O pracovní dobu nešlo“

Nyní už je jasně dané, že provozní doba lomu bude v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin. Pokud se uvede ve dnech pracovního volna výjimečně do provozu vrtná souprava, stane se to v době od 6.30 do 14 hodin. „O pracovní dobu Zárubky nám opravdu nešlo. My jsme protestovali proti dopravní zátěži, která negativně ovlivňuje život lidí v obcích v blízkosti lomu. To, jak je vidět, nikoho nezajímá. Na námitky občanů nikdo ohled nebere,“ zdůraznil prosetínský starosta.

O pracovní době se ale ve svých námitkách adresovaných krajskému úřadu zmiňovali občané Leštinky, a ti mohou být s jejím omezením spokojeni. To neplatí o obci Vrbatův Kostelec, která kromě jiného před vydáním stanoviska EIA hlavně upozorňovala na to, že většina cest, po kterých se pohybují těžká nákladní vozidla naložená kamenem, je zničená a vozovky jsou bez chodníků, takže je bezpečnost účastníků provozu ohrožena. Odpověď na námitku je striktní.

Ilustrační foto
V Prosetíně jezdí auta vysokou rychlostí, pořídit radar je ale velmi složité

„V obdobném málo vyhovujícím stavu je řada komunikací nižších tříd, někdy i s vyšším dopravním zatížením. Pokud nákladní vozy splňují podmínky provozu na veřejných komunikacích a není jejich provoz omezen, není možné limitovat provoz pouze vybraných dopravních subjektů. Nehodovost je v takovém případě vždy důsledkem nerespektování dopravních předpisů. Absence chodníků v obci nepochybně snižuje bezpečnost pohybu chodců, nelze ji však spojovat s posuzovaným záměrem,“ napsal ve stanovisku k posouzení vlivů záměru na životní prostředí vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Vlasák.

Lom Zárubka má vlastní železniční vlečku, ale většina kamene se stále vozí po silnici. Stanovisko EIA se překvapivě o dopravě po kolejích zmiňuje jen okrajově a z textu vyplývá, že se podíl silniční a železniční dopravy významně do budoucna nezmění.

Lom Zárubka
Nadměrný hluk a prach odmítáme. Prodloužení těžby v Zárubce zastupitelé nechtějí

Lidem žijícím v okolí lomu by se ale mohlo ulevit ohledně prašnosti. Podle dokumentace má provozovatel dbát na to, aby byly náklady zkrápěny vodou a auta převážející prosívky a kamení s frakcí pod 4 milimetry by měla být zakryta.

Malou a hořce úsměvnou náplastí pro lidi trpící hlukem a prachem je snaha o ochranu flóry v okolí lomu Zárubka. Jak je ve stanovisku EIA zaneseno, provozovatel je povinen ničit invazivní rostliny v okolí a chránit kriticky ohroženou přesličku různobarvou. Ta roste hlavně na jižní straně lomu a pokud se jí nebude dařit, musí se firma Skanska postarat o její transfer.