Tématem povídání Tomáše Pavlíka bude historie kostelů Chrudimska.