Program dále pokračoval v místním kině, kde se četla historie a životopisy padlých. Z naší obce to bylo celkem 9 občanů: Čtyři z místní části Oldřetice a pět z Rané.

Ze školní kroniky se četly zajímavosti o tom, jak se žilo před 100 lety.

Program umocnilo krásné vystoupení pěveckého sboru Rubeš ze Skutče.

Premiéru mělo hezky zpracované video o obci a místních částech. Pojednává o historii a současnosti, o tom, jak se v obci žilo a žije dnes, video je velmi zdařilé a sklidilo velký ohlas a bude umístěno na stránkách obce.

Dále se předvedli žáci ze základní školy s vystoupením, jež si připravili pod vedením p. ředitelky a p. Učitelek. Jednalo se o tematicky zvolený program v podobě pásma písniček a básniček, které se učili i jejich rodiče a prarodiče. A když zazněla z úst těch nejmenších „ta naše písnička Česká…“ objevily se i slzy v očích některých přítomných.

Po celou dobu byly k nahlédnutí kroniky a bohatá fotodokumentace, k poslechu hrála dechová kapela Mrákotínka, občerstvení zajišťoval sbor dobrovolných hasičů.

Poděkování patří všem účinkujícím a těm, kteří se jakkoli podíleli na přípravách této zdařilé akce. Děkujeme!

Jana Duchečková, Raná