Zatímco loni se tu usídlilo 37 těchto létajících savců, nyní jde o 45 zvířat zastoupených sedmi různými druhy:

vrápenec malý Rhinolophus hipposideros - 15 jedinců,
netopýr velký Myotis myotis - 10 jedinců,
netopýr vodní Myotis daubentonii - 6 jedinců,
netopýr řasnatý Myotis nattereri - 1 jedinec,
netopýr ušatý Plecotus auritus - 5 jedinců,
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus - 2 jedinci a
netopýr černý Barbastella barbastellus - 6 jedinců.

Nováček si zvykl

„Přibyli hlavně netopýři velcí, vodní a ušatí. Zajímavostí je, že při lednové kontrole přibyli ve sklepení tři vrápenci malí. To je teplomilný druh, takže by se v zimě za mrazu neměl vůbec vyskytovat ve venkovním prostoru. Přílet tří nových jedinců zřejmě umožnilo oteplení mezi svátky, kdy ani v noci nemrzlo," uvedl Milan Růžička, zoolog Správy CHKO Železné hory.

Počet vrápenců malých je rekordem lichnického zimoviště. „Je to v souladu s pozorováními z jiných zimovišť v kraji, kde vrápenci malí dlouhodobě mírně přibývají," pokračuje zoolog. „Loni byl na Lichnici objeven poprvé netopýr řasnatý. Teď zimuje na úplně stejném místě na stropě, jde tedy zřejmě o téhož jedince. Při příležitosti zimního táboření na hradě jsem 2. února prohlédl sklepení znovu a k mému překvapení se poblíž tohoto netopýra řasnatého objevili dva noví. Jeden byl určitě téhož druhu, druhého nešlo bezpečně určit, protože nebyl dobře vidět," dodal zoolog.

Strach je zbytečný

Zimující savce vídají i někteří podzimní návštěvníci hradu. „Slýchávám i obavy, zda netopýr nemůže kousnout nebo se zaplést do vlasů. Strach je zbytečný," usmívá se kastelánka hradu Ivana Matyková. „Sledování netopýrů zpestřuje také činnost přírodovědného kroužku při ZŠ Třemošnice pod vedením paní učitelky Evy Čermákové. Skupina tu byla i v době školních prázdnin," připomíná kastelánka.