A jak děti s úsměvem potvrdily, jisté zkušenosti s alkoholem už i tito čtrnácti a patnáctiletí žáci mají. „Ve většině se však jedná o „nevinné“ ochutnání pěny piva nebo jeho usrknutí,“ potvrzuje Renata Štěpánková, která besedu vedla.

Došlo i na obecnější otázky, co to je vlastně alkohol a jaké jsou jeho důsledky na zdravotní stav člověka a také to, jakým způsobem alkohol ovlivňuje chování člověka.