Oprava místního kostela svatého Vavřince je historickou událostí. Jako třešnička na dortu by měla rekonstrukci ukončit instalace osvětlení, které podtrhne krásu městské dominanty. Farnost bude ve spolupráci s radnicí vyhlašovat veřejnou sbírku, která s financováním osvětlení pomůže. Lidé by měli začít přispívat už v polovině července.

„Osvětlení bude přirozeným a logickým vyvrcholením obnovení této památky. Je navrženo vnitřní osvětlení obrazců na vzácných okenních vitrážích, nasvětlení věže a vnitřní nasvětlení „lucerny“ na věži. Diskutovalo se o bodovém nasvětlení věžních hodin, které je sice technický řešitelné, ale vzhledem k vysoké ceně prozatím farnost od osvětlení hodin ustupuje. Při nasvětlení budou zvýrazněny také obloukové pilastry, východní vnější klenutí s křížem a boční část lodi od silnice,“ vysvětluje sečský farář Antonín Brychta.

Finanční příspěvky budou moci dávat jak občané, tak majitelé firem - a to buď do Informačního centra města proti zápisu do soupisu dárců a vydání potvrzení o daru a nebo posílat na účet farnost Seč č. 183067389/0300, rovněž proti potvrzením o daru. V Informačním centru bude umístěna pokladnička pro anonymní dárce. Jednoho už farnost má – věnoval na opravu kostela milion korun. Zůstává ale zatím v utajení.

„Na financování opravy se podílejí přispěvatelé, z nichž v této chvíli mohu jmenovat pouze město Seč a Krajský úřad v Pardubicích,“ říká farář Brychta.

Z jeho slov lze mezi řádky číst, že by tajemný sponzor mohl po ukončení rekonstrukce odhalit svou totožnost. Ať už to dopadne jakkoliv, Seč nyní opravou svatostánku žije. „Myslím, že není jediný Sečák, který by nebyl rád, že se kostel opravuje,“ je přesvědčen Antonín Brychta.