Dopoledne bylo věnováno teoretické přípravě. Odpoledne se záchranáři přesunuli na zamrzlou hladinu k samotnému praktickému nácviku.

Každý ze zúčastněných záchranářů měl možnost vyzkoušet si několik modelových situací.