Podle sečského starosty Marcela Vojtěcha ale šlo o nutnost. „Mnohé ze stromů byly ve velmi špatném stavu. Vždyť byly všechny vysazeny již ve dvacátých letech minulého století a poslední prořezávka u nich byla provedena v roce 1986. V poslední době jsme proto zvlášť za větrného počasí trnuli hrůzou, že se nějaká z větví zlomí a spadne někomu na hlavu. Naštěstí jsme prořezávku stihli dřív, než se něco takového přihodilo," oddechl si sečský starosta. „Ale nejde jen o zdraví lidí. Řez prospěl také samotným stromům, které teď mají větší naději, že déle vydrží v dobré kondici," konstatuje Marcel Vojtěch.

Listnatý větrolam

Prořezávce předcházel odborný dendrologický posudek na každý strom doprovázený též kladným stanoviskem odborníků z CHKO Železné hory.

Prořezávkou lip na náměstí péče o zeleň v Seči ani pro nejbližší období nekončí. „V majetku města je ještě velké množství další zeleně. Čeká nás například úkol harmonicky doplnit zeleň před zámkem, v němž sídlí městský úřad, nebo před kulturním domem, ale také v našich místních částech, například v Hoješíně," říká starosta. Zároveň připomíná, že město nechalo již vloni udělat prořezávku stromů také v jiné místní části, v Kraskově.

Dalších více než 200 tisíc korun stála před časem Sečské rovněž výsadba stromů v lokalitě Pilský, kde vyrostla nová městská čtvrť o pětatřiceti rodinných domech. Také zde se vesměs jednalo o listnaté stromy, například jasany a kaštany, které mají kromě estetické funkce plnit také funkci větrolamu. „Oddělují totiž rodinnou výstavbu od přilehlého pole," vysvětluje sečský starosta.