Návrhy teď posuzuje odborná komise tvořená akreditovanými architekty a doplněná o starostu města Slatiňany Ivana Jeníka. Výsledek odborné komise bude poté předložen slatiňanské městské radě, která rozhodne o tom, který z návrhů se bude případně realizovat.

Město si v soutěžních podmínkách mimo jiné stanovilo, že investiční náklady na samotnou přestavbu mlýna nepřesáhnou 35 milionů korun.