Kromě opravy povrchu po rekonstrukčních pracích je důvodem úprav i zvýšení bezpečnosti chodců, vyřešení bezbariérovosti a řešení podélného parkovacího stání.

„Stavba v délce asi 176 metrů řeší šířkové i výškové uspořádání chodníků, které je v této části poměrně komplikované z důvodu velmi rozdílných výškových poměrů," říká starosta města Petr Řezníček. V úseku mezi ulicemi Chelčického a Opletalova budou vytvořena nová podélná parkovací stání, v úseku mezi ulicemi Opletalovou a Heydukovou ulicí, kde se nachází i autobusový záliv, bude z výškových důvodů proveden pás zeleně, který bude svahován. Povrchy chodníků budou zhotoveny ze šedé zámkové dlažby. „Rekonstrukce bude stát celkem asi 2 miliony korun a dokončena bude v listopadu," doplňuje Petr Řezníček.

Město se současně v této ulici chystá na další pokračování rekonstrukcí. „Z posledního koordinačního jednání města se síťaři vyplynulo, že by v roce 2018 měli plynaři provádět rekonstrukce svých sítí v dalším úseku ulice V Tejnecku, a to ve směru k ulici Na Valech," upozorňuje místostarosta Jan Čechlovský.

V reakci na to bude město podle něho v příštím roce připravovat projekt, který by měl řešit nejen povrchy chodníků, ale rovněž další podélná parkovací stání. Rozpracovaný projekt bude město projednávat s obyvateli této lokality. (ap)