„Pokračujeme v nastoleném programu snah o energetické úspory na budovách města a příspěvkových organizací. Zároveň se podstatně zlepšil vzhled obou rekonstruovaných budov," říká starosta města Petr Řezníček.

„Nový školní rok tedy přivítá studenty v přívětivějším a pozitivnějším prostředí," dodává místostarosta Jan Čechlovský. Novou sněhově bílou fasádu obou budov, která nahradila tu již starou a nevzhlednou, totiž ještě více rozsvítily barevné prvky. Těm loňským už nikdo ze školy či sousedního sídliště neřekne jinak než „pastelky". Decentní barevné přízdoby tělocvičny si však na své jméno ještě musí počkat na začátek školního roku.

Objekt tělocvičny se celý nově zateplil kontaktním zateplovacím systémem. To se týká i základů, které se odkopaly, provedla se nová hydroizolace a vše se společně se soklem a stěnami zateplilo. Na střeše se odstranily horní vrstvy až na zabetonované trapézové plechy, které slouží jako strop tělocvičny. Následně se provedla nová parotěsná izolace, zateplení celé plochy střechy a nová střešní krytina z asfaltových pásů. Město do zateplení tělocvičny investovalo 3 255 000 Kč včetně DPH, a to z vlastních zdrojů. (ap)