„Po slavnostním zahájení si můžete prohlédnout s průvodci v podobě našich žáků budovu školy. V učebnách bude možné zhlédnout různé výstavky, ukázky výuky, šachové partie, jarmark upomínkových předmětů, kroniky, videoukázky a podobně. Činnosti v tělocvičně, školní jídelně, na hřištích, stejně jako výstava v galerii a hudba, vhodně doplní slavnostní atmosféru. Zakončení akce proběhne v Kulturním domě v Třemošnici při tradiční školní akademii, která se koná od 15.30 hodin. Srdečně zveme bývalé, současné i budoucí žáky, zaměstnance školy, sponzory, rodiče a širokou veřejnost," říká za organizátory oslav ředitel školy Lubomír Marek.