Pořadatelství se zhostily Základní škola Třemošnice a Šachový spolek Železné hory. Turnaj zahájila v pondělí o půl druhé státní hymna, kterou zazpívala žákyně ZŠ Třemošnice Tereza Valčíková. Všechny zúčastněné přivítal třemošnický starosta Miroslav Bubeník. Poté se už začalo hrát, a to až do večerních hodin. V úterý pokračovaly tuhé boje mezi mladými šachisty, a to až do odpoledne. Klání bylo zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků ve 13:45.

„Na prvním místě se umístilo družstvo z Gymnázia Mikulášské náměstí Plzeň, druhé místo obsadilo družstvo z Gymnázia Boženy Němcové Hradec Králové a třetí byli chlapci ze Základní školy Hošťálková. Všem vítězům blahopřejeme. Celá akce byla ukázkou velmi dobrých sportovních výkonů a toho, že šachy mají mnoho milovníků i u mladé generace," uvedl za pořadatele turnaje ředitel Základní školy Třemošnice Lubomír Marek.