Jak už název akce napovídá, jedná se o zpopularizování osvěty v oblasti bezpečnosti, cílené především na děti a jejich rodiče, a to hravou formou vědomostních a zábavných stanovišť, vše za účasti složek Integrovaného záchranného systému. Každý účastník si odnesl patřičné informace a zajímavé zážitky. Připraveny byly odměny a bohatá tombola.

Této události se také účastnili policisté z místního oddělení. Zde si děti mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a helmu. Jednotka sboru dobrovolných hasičů návštěvníkům předvedla techniku a mladí hasiči poté dva požární útoky. Pro děti byly dále připraveny dílničky, malování na obličej, divadelní vystoupení žáků čtenářského kroužku ZŠ a vystoupily mažoretky Silver Star Žleby. Ke konci dne se pak konala diskotéka.

Velkou radost měly děti, když hasiči stříkali proudy vody po požárním útoku, tak rozprášená vykreslila duhu a děti se osvěžily.

Po celou dobu trvání akce bylo zajištěno občerstvení, a vzhledem k vysokým teplotám přes 34°C hasiči několikrát kropili náměstí.

Zdeněk Sasín ml.

Rocková cihelna 2019
Morčata na útěku hrála v Rosicích