Krizový informační systém je součástí širšího projektu pod názvem Protipovodňová opatření pro město Třemošnice. „V rámci tohoto projektu budeme moci efektivně a cíleně informovat občany o běžných a krizových stavech, dále sledovat nebezpečné srážkové úhrny v našem katastru a výškové stavy vody na Zlatém a Lovětínském potoku,“ sdělil třemošnický starosta Miroslav Bubeník.

Město zároveň požádalo obyvatele, aby ve zkušebním provozu sledovali vhodné rozmístění hlásičů, směrování reproduktorů a správné nastavení hlasitosti a v případě nedostatků a závad o nich informovali vedení radnice.