Ve čtvrtek 5. září předal starosta města Miroslav Bubeník s místostarostou Josefem Dvořákem a zástupci hasičů Martinem Tamchynou, Radimem Vašíčkem a Michalem Komárkem firmě Stating s.r.o. Hradec Králové zbrojnici k rekonstrukci.

První fází předání objektu byla prohlídka vnitřních prostor. V průběhu rekonstrukce je důležité zajistit nepřetržitý provoz hasičů, a to včetně sirény a svolávacího zařízení. Cisterna musí být stále v pohotovosti, a proto musí být stále na základně. Jednotka hasičů má vedle budovy umístěnou stavební buňku, která bude po 50 týdnů jejich novým dočasným domovem a akceschopnost jednotky tak zůstane zachována.

Jednání se poté přesunulo na městský úřad do zasedací místnosti, kde proběhlo podrobné seznámení s časovým harmonogramem prací, předání a podepsání důležitých dokumentů.

Rekonstrukce začne bouráním, stavebními úpravami a řešení rozvodů elektřiny. O průběhu rekonstrukce Vás budeme dále informovat.