„I na podzim máme spoustu rozpracovaných akcí. Obnovuje se fasáda fary, v letošním roce dvou stěn objektu. Práce probíhají velmi dobře. Zbývá doštukovat spodní část západní strany a provést kompletní nátěr celé fasády. Akce by měla být dokončena nejdéle v polovině října.

Bylo osázeno okolí památníků v horní části náměstí. Přibyly zde lavičky, nová lavička je také u autobusové čekárny. Po navazujících úpravách náměstí budou následovat další.

Po zhotovení základové desky kašny a po vybudování přípojek a rozvodů elektřiny, vody a kanalizace by dle předpokladu mohla být do konce října naše památka na svém místě. Zatím nevíme, jak dalece se nám podaří letos upravit okolí kašny, vše bude záležet na počasí," uvedla starostka.

Připomněla také, že v dolní části náměstí byl skácen „vánoční" strom, který byl proschlý a ze zdravotního hlediska zcela nevyhovující. „Spolu s ním zmizelo i pár keřů. V této lokalitě nyní dorovnáme povrch tak, aby bylo vše připraveno k jarnímu osázení," pokračuje starostka.

Ta ještě upozorňuje, že již bylo pravděpodobně nalezeno i nejvýhodnější řešení přechodu pro pěší přes Chrudimku u starého mostu. „Nevyhovující lávka bude nahrazena novo, betonovou. Do zimy se nám snad tuto věc podaří zrealizovat," doufá starostka.