Hlavním úkolem, který teď před vedením městyse stojí, je podle starostky vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Přesnou cenu díla budou Trhovokameničtí znát až po vyhodnocení veřejné soutěže na zhotovitele, odhadem však půjde o částku přesahující sto milionů korun.

Stavět se začne příští rok v létě nebo na podzim.

Desítky mladých stromků oživily stárnoucí sad.
Desítky mladých stromků oživily stárnoucí sad