Nová výstavba na místě někdejší dýhárny má zajistit v širším centru města klidné rezidenční bydlení, avšak obyvatelé okolních vidí budoucnost přesně obráceně. „V oblasti naroste dopravní zátěž, protože všichni noví obyvatelé tudy budou samozřejmě denně projíždět svými auty,“ říká Irena Suchánková, která bydlí v domě vzdáleném jen několik desítek metrů od budoucího stanoviště.

Odpůrci stavby byli nahlas slyšet i při minulé schůzi městského zastupitelstva, kde se projednávala drobná změna územního plánu související s uvedenou investicí. Tato změna nakonec schválena nebyla.

Z řad veřejnosti se ozývaly také námitky proti výškovým a objemovým poměrům nové zástavby. „Na ploše pod Kopanicí postoupí hradba několikapodlažních domů až těsně ke stávající zástavbě. Ta je ale o dost nižší,“ namítala například jedna z diskutujících.

Představitelé chrudimské radnice odmítají nařčení, že by šli developerovi Milanu Kuštovi takříkajíc na ruku. Podle vedoucího odboru dopravy Martina Klimka vyrostou byty v místě, kde byla kdysi dřevovýroba, jež se rovněž neobešla bez jisté dopravní zátěže. „V první etapě se tak intenzita dopravy jen vrátí na původní úroveň,“ uvedl vedoucí odboru.

„Jak jste na to přišli? Má město k dispozici nějakou odbornou studii, která by takový závěr podložila?“ dotázal se nato jeden z diskutujících. „Je to náš názor,“ opáčil vedoucí odboru.

Starosta města Petr Řezníček připomněl, že v této chvíli je z dopravního hlediska schválena pouze realizace první etapy. „Odbor dopravy přitom zmiňuje kolizní místa, která, pokud nebudou pro další vyřešena, tak žádná další výstavba nepřichází do úvahy. Pokud bude chtít investor pokračovat, tak musí v každém případě tuto věc řešit,“ řekl starosta s konkrétním poukazem na dopravní situaci na mostě a celkově na komunikaci v ulici Vrchlického i na Jungmannově nábřeží. Dopravě by podle něj měl časem ulevit i plánovaný sjezd k městským sportovištím z ulice Dr. Milady Horákové.

Ilustrační foto.
Chrudim umořuje dluh, chce mít prostor na další investivce

Developer Milan Kušta rozruch kolem stavby bytového komplexu nechápe. „Je to neuvěřitelná hysterie. Lidé zapomněli, že v téhle lokalitě dříve fungoval více než hektarový zkolaudovaný výrobní areál. Podle původního územního plánu zde mohla být umístěna výroba, obchod či služby, takže pozemek mohla klidně koupit například stavební firma a mohly se tam prodávat třeba stavebniny. Což by znamenalo daleko větší dopravní zátěž a nikdo by se o tom s nikým nebavil. Byty zatíží toto území mnohem méně,“ je přesvědčen Milan Kušta. „A jestliže teď politici říkají, protože je před volbami, že já mám vyřešit dopravu až k Palackého ulici, tak to je samozřejmě naprostý nesmysl. Takovéto věci se zohledňují právě už při tvorbě územního plánu a není možné, aby byly přenášeny až na developera, který podle tohoto plánu postupuje,“ uzavřel Milan Kušta.