„Podařilo se nám získat 380 kompostérů o objemu 900 litrů, kontejner na biologický odpad o objemu devíti metrů krychlových, který stojí ve sportovním areálu, a štěpkovač na větve za traktor v celkové částce 1 288 000 korun. V nadcházejícím měsíci budou kompostéry pracovníky obecního úřadu předány do užívání místním občanům s trvalým pobytem v Zaječicích na základě smlouvy o výpůjčce a darování. Do každé nemovitosti s číslem popisným bude umístěn jeden kompostér," uvedl starosta obce Róbert Pavlačič.

Cena jednoho kompostéru činí 3 200 korun. Kompostér je určen na biologicky rozložitelný odpad ze zahrady a domácnosti, zejména na trávu, listí, uvadlé květiny zbytky ovoce a zeleniny a pod.