U příležitosti výročí nedožitých 85. narozenin si připomínáme celoživotní dílo a odkaz významného badatele a publicisty, osobnosti, které nejen region východních Čech vděčí za záchranu památek lidového stavitelství.

Luděk Štěpán se narodil 19. srpna 1933 v Nasavrkách, od roku 1949 žil v Zaječicích. Po absolvování Vyšší vodohospodářské školy ve Vysokém Mýtě pracoval jako stavební technik. Jeho nepřetržitý zájem o vlastivědu a regionální historii ho vedl k postupného odborného studiu lidového stavitelství a technických památek.

Jako okresní konzervátor státní památkové péče předložil návrh na záchranu lidových staveb Vysočina, zajišťoval jeho uskutečnění a v roce 1982 se stal vedoucím jeho správy.

Vedle záchrany celé řady lidových a zejména technických staveb u nás i v zahraničí se Luděk Štěpán věnoval i odborné publikační činnosti. Mezi jeho nejznámější práce patří kniha Klíč od domova, oceněná v roce 1992 Sekcí pro vědeckou a odbornou literaturu Českého literárního fondu cenou Josefa Hlávky. V roce 2015 mu byla udělena cena „Za zásluhy o Pardubický kraj“.

Rovněž i v Zaječicích intenzivně rozvíjel kulturní a zájmové aktivity v řadách místní mládeže. Založil například Vlastivědný a kulturní kroužek Osvětové besedy Dianthus s polyekranovým promítáním a organizoval přednášky a besedy.

Luděk Štěpán zemřel po dlouhé nemoci 12. května 2017.