Účastníci se chopí vařeček úderem 13. hodiny, ale pozor - prezentace je už v poledne! K degustaci kuchařského díla dojde v 17 hodin a potom bude soutěž vyhodnocena.

Posezení s hudbou a občerstvení pořadatelé z ČHJ Zaječice zajistili v dostatečné míře.