V rámci projektu Příroda za humny, který byl oceněn Cenou Holcimu pro rozvoj regionu 2010, provedli členové tohoto občanského sdružení osazení 30 druhů dřevin jmenovkami v zámeckém parku.

Kovové jmenovky nesou název český i odborný latinský. Zároveň informují i o místu původu dřevin. Jejich instalaci provedlo 9 členů organizace i s rodinnými příslušníky. Cílem akce bylo nejen pojmenování většiny druhů stromů, ale především umožnění poznání této opomíjené arboristicky cenné lokality Chrudimska.

Pro zájemce z řad veřejnosti je připravena procházka po tomto parku, a to dne 17. dubna se srazem ve 14 hodin na Malém náměstí v Heřmanově Městci.
Heřmanoměstečtí letos regenerují také Přírodní park Bažantnice o rozloze 22 hektarů.

Předmětem projektu města je obnova vegetačních prvků, což představuje kácení stromů, ošetření stromů a novou výsadbu stromů a keřů. Podle projektu dochází ke skácení celkem 34 stromů, ošetřeno má být 189 a vysazeno 198 stromů a 417 keřů. Regenerace Přírodního parku Bažantnice přijde celkem na 1.205.000 korun.

(fb, man)