Na toho se snesla kritika některých členů ČSSD poté, co u soudu vysvětloval, že nemá nic společného s korupční kauzou svých bývalých spolustraníků, někdejšího starosty třetího městského obvodu Jána Kasiče a novináře Svatopluka Kodeta. Ti byli zatím nepravomocně odsouzeni za to, že se pokusili uplatit reportéry TV Prima za neodvysílání reportáže o Kasičově problematické minulosti.

„Pokud jde o Miroslava Váňu, soud jej vyslechl pouze jako svědka. Žádné obvinění proti němu vzneseno nebylo. Výroky některých členů ČSSD směrem k Miroslavu Váňovi v rámci mediální kampaně, namířené proti jeho osobě, považovala už v pondělí 28. listopadu většina členů okresního výkonného výboru za jejich soukromou iniciativu. Také městský výbor ČSSD vyzval členy pardubické ČSSD, aby svými výroky nadále nepoškozovali mediální obraz ČSSD, a požádal je, aby se k vnitrostranické situaci vyjadřovali pouze prostřednictvím tiskového mluvčího městského výboru ČSSD. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně,” uvádí se v tiskové zprávě, kterou sociální demokracie rozeslala médiím.

„Na mimořádném zasedání krajského výkonného výboru bylo přítomno 19 z 22 členů. Po rozsáhlé věcné diskuzi, která probíhala v korektní atmosféře, bylo přijato usnesení, v němž členové krajského výkonného výboru žádají všechny členy strany, aby přes média neřešili žádné vnitrostranické spory. Tato diskuse patří výhradně na neveřejnou vnitrostranickou půdu. V opačném případě dochází k porušování stanov a k poškozování strany jako takové,” říká tisková zpráva krajského výkonného výboru ČSSD.